˳:  i    
:      


: ↑  

[ ]

³   5.8 K .
   '  
0.020 c.