˳:  i    
:      


: ↑  

[ ]

  1.5 K .
   '  
0.018 c.