˳:  i    
:      


: ↑  

[ ]

³   16.9 K 

[ ]

  766  

[ ]

. "ϳ "   4.8 K 

[ ]

  1.1 K .
   '  
0.020 c.