˳:  i    
:      


: ↑  

[ ]

³   547  

[ ]

  855  

[ ]

.   1.5 K 

[ ]

  872  
  842  

[ ]

糿 .   10.3 K 
糿 .   2.1 K 

[ ]

-   2.4 K .
   '  
0.021 c.