˳:  i    
:      


(19071944)

: ↑  

[ ]

  473  
  452  

[ ]

  288  
  464  

[ ]

  438  

[ ]

  13.4 K 

[ ]

  567  

[ ]

  32.7 K .
   '  
0.028 c.