˳:  i    
:      


(1948∞)

: ↑  

[ ]

  407  

[ ]

, , 腻   221  

[ ]

  144  

[ ]

  175  

[ ]

  169  
  107  
  124  

[ ]

  558  

[ ]

-   273  

[ ]

  331  

[ ]

  262  

[ ]

  144  
  134  

[ ]

  167  .
   '  
0.030 c.