˳:  i    
:      


(18341888)

: ↑  

[ ]

³   17.8 K 

[ ]

  652  

[ ]

  4.6 K 

[ ]

  1.8 K 

[ ]

, , !   1.5 K 

[ ]

  719  

[ ]

dz   4.0 K 
  18.6 K 

[ ]

  27.7 K 

[ ]

  2.3 K 

[ ]

  719  .
   '  
0.026 c.